zde se nacházíte:
Úvod > Publikace

Publikace

Prvotní publikace popisující objev a vývoj Togniho-CF2CF2R činidel

Matoušek V., Václavík J., Hájek P., Charpentier J., Blastik Z.E., Pietrasiak E., Budinská A., Togni A., Beier P.:

Expanding the Scope of Hypervalent Iodine Reagents for Perfluoroalkylation: From Trifluoromethyl to Functionalized Perfluoroethyl.

Chemistry - A European Journal 22: 417-424, 2016.

Publikace popisující vývoj Togniho činidla s aminovou platformou, jeho funkcionalizaci v pozdní fázi syntézy a aplikace komplexních Togniho činidel v chemoselektivní funkcionalizaci thiolů

Václavík J., Zschoche R., Klimánková I., Matoušek V., Beier P., Hilvert D., Togni A.:

Irreversible Cysteine-Selective Protein Labeling Employing Modular Electrophilic Tetrafluoroethylation Reagents.

Chemistry – A European Journal 23: 6490-6494, 2017

Publikace popisující magnesiaci fluoralkylbromidů obecného vzorce RCF2CF2Br a jejich aplikaci v syntéze tetrafluoroethylovaných malých molekul

Budinská A., Václavík J., Matoušek V., Beier P.:

Nucleophilic Tetrafluoroethylation Employing in Situ Formed Organomagnesium Reagents.

Organic Letters 18: 5844-5847, 2016

Publikace popisující syntézu perfluoroalkylazidů z nukleofilních perfluoroalkylových synthonů a jejich aplikace v mědí katalyzované cykloadici azidů a alkynů (CuAAC)

Blastik Z.E., Voltrová S., Matoušek V., Jurásek B., Manley D., Klepetářová B., Beier P.:

Azidoperfluoroalkanes: Synthesis and Application in Copper(I)-Catalyzed Azide-Alkyne Cycloaddition.

Angewandte Chemie International Edition 56: 346-349, 2017

Publikace popisující syntézu tetrafluoralkyl azidů obecného vzorce RCF2CF2N3 a jejich aplikace v mědí katalyzované cykloadici azidů a alkynů (CuAAC)

Voltrová S., Muselli M., Filgas J., Matoušek V., Klepetářová B., Beier P.:

Synthesis of tetrafluoroethylene- and tetrafluoroethyl-containing azides and their 1,3-dipolar cycloaddition as synthetic application.

Organic and Biomolecular Chemistry 15: 4962-4965, 2017

Publikace popisující syntetický přístup k difluormethylazidu a jeho aplikaci v mědí katalyzované cykloadici azidů a alkynů (CuAAC)

manuscript accepted