zde se nacházíte:
Úvod > Publikace

Publikace

Publikace popisující vývoj nové technologie pro fluoroalkylaci aminokyselinových zbytků na proteinech a peptidech.

Rahimidashaghoul K., Klimánková I., Hubálek M., Korecký M., Chvojka M., Pokorný D., Matoušek V., Fojtík L., Kavan D., Kukačka Z., Novák P., Beier P.:

Reductant‐Induced Free Radical Fluoroalkylation of Nitrogen Heterocycles and Innate Aromatic Amino Acid Residues in Peptides and Proteins.

Chem. Eur. J., 25 (69), 15779-15785, 2019

Publikace popisující syntézu nových ve vodě rozpustných reagentů s hypervalentním jódem pro biokonjugaci thiolů

Klimánková I., Hubálek M., Matoušek V., Beier P.:

Synthesis of water-soluble hypervalent iodine reagents for fluoroalkylation of biological thiols.

Org. Biomol. Chem., 17, 10097-10102, 2019

Publikace popisující syntézu tetrafluoralkyl azidů obecného vzorce RCF2CF2N3 a jejich aplikace v mědí katalyzované cykloadici azidů a alkynů (CuAAC)

Voltrová S., Muselli M., Filgas J., Matoušek V., Klepetářová B., Beier P.:

Synthesis of tetrafluoroethylene- and tetrafluoroethyl-containing azides and their 1,3-dipolar cycloaddition as synthetic application.

Org. Biomol. Chem., 15: 4962-4965, 2017

Publikace popisující syntézu perfluoroalkylazidů z nukleofilních perfluoroalkylových synthonů a jejich aplikace v mědí katalyzované cykloadici azidů a alkynů (CuAAC)

Blastik Z.E., Voltrová S., Matoušek V., Jurásek B., Manley D., Klepetářová B., Beier P.:

Azidoperfluoroalkanes: Synthesis and Application in Copper(I)-Catalyzed Azide-Alkyne Cycloaddition.

Angew. Chem. Int. Ed., 56: 346-349, 2017

Publikace popisující syntetický přístup k difluormethylazidu a jeho aplikaci v mědí katalyzované cykloadici azidů a alkynů (CuAAC)

Voltrová S., Putovny I., Matoušek V., Klepetářová B., Beier P.:

Reintroducing Azidodifluoromethane: Synthesis, Stability and [3+2] Cycloadditions.

Eur. J. Org. Chrm., 37: 5087-5090, 2018

Prvotní publikace popisující objev a vývoj Togniho-CF2CF2R činidel

Matoušek V., Václavík J., Hájek P., Charpentier J., Blastik Z.E., Pietrasiak E., Budinská A., Togni A., Beier P.:

Expanding the Scope of Hypervalent Iodine Reagents for Perfluoroalkylation: From Trifluoromethyl to Functionalized Perfluoroethyl.

Chem. Eur. J., 22: 417-424, 2016

Publikace popisující vývoj Togniho činidla s aminovou platformou, jeho funkcionalizaci v pozdní fázi syntézy a aplikace komplexních Togniho činidel v chemoselektivní funkcionalizaci thiolů

Václavík J., Zschoche R., Klimánková I., Matoušek V., Beier P., Hilvert D., Togni A.:

Irreversible Cysteine-Selective Protein Labeling Employing Modular Electrophilic Tetrafluoroethylation Reagents.

Chem. Eur. J., 23: 6490-6494, 2017

Publikace popisující magnesiaci fluoralkylbromidů obecného vzorce RCF2CF2Br a jejich aplikaci v syntéze tetrafluoroethylovaných malých molekul

Budinská A., Václavík J., Matoušek V., Beier P.:

Nucleophilic Tetrafluoroethylation Employing in Situ Formed Organomagnesium Reagents.

Org. Lett., 18 (22): 5844-5847, 2016