zde se nacházíte:
Úvod > Věda > Biokonjugace velkých molekul

Biokonjugace velkých molekul

Biokonjugáty připraveny jednodušeji

Velké molekuly, jako jsou protilátky, peptidy a podobné příbuzné struktury představují slibnou třídu biomolekul, které se používají jako efektivní biomolekulární nástroje tvořící základ vysoce účinných terapeutik.

V roce 2017 byla jedna čtvrtina všech léků na trhu založena na bázi proteinových léčiv zaměřených proti chronickým onemocněním, jako jsou rakovina, cukrovka, autoimunitní onemocnění, vzácné genetické choroby a další.

CF Plus Chemicals nabízí unikátní set komplementárních biokonjugačních technologií na bázi hypervalentního jódu, které umožňují přímou modifikaci protilátek, peptidů a dalších proteinových struktur. Díky cílené funkcionalizaci těchto molekul je možno plně odkrýt jejich potenciál, zvýšit jejich biologickou aktivitu a popřípadě vylepšit jejich terapeutický index.

V poslední době jsme se zvláště věnovali hlubšímu vývoji našich technologií, které umožňují vývoj ADC, protilátek konjugovaných s léčivy, což je jedna z nejrychleji rostoucích skupin cílených bioterapeutik.

Prokázali jsme, že naše technologie úspěšně konjuguje malé funkční skupiny (až 1000 Da) specificky na vybrané aminokyseliny v závislosti na volbě konjugačního protokolu. Na rozdíl od konvenční technologie založené na maleimidu nabízí naše technologie schopnost tvorby vysoce stabilních konjugátů s peptidy/ protilátkami, stejně tak jako  řídit celkové množství navázaných molekul léčiva a přispět tím tak k vytvoření bezpečnější nové generace ADC léčiv pro immunoonkologii.

Vedlle toho umožňuje  naše technologie nejen selektivně konjugovat různé biortogonální funkční skupiny na proteiny, ale může být stejně tak používána k selektivní instalaci biortogonálních uskupení na existující molekuly toxinů odvozených od přírodních látek.

Naše technologie proto představuje "one-stop-shop" metodu, která umožňuje jak biokonjugaci proteinů, tak i širokou paletu možností pro připojení cytotoxické sloučeniny, čímž se potenciálně zjednodušuje proces přípravy nových ADC na obou klíčových částech konjugátu.

Výhody naší technologie:

Umožnuje kontrolovanou specifickou konjugaci

Jednoduchá aplikace vedoucí k nákladově efektivní, vysoce výtěžné konjugaci

Vylepšená stabilita ve srovnání s maleimidovou konjugací

Objeveno, ověřeno a patentováno na ETH Zurich