zde se nacházíte:
Úvod > O nás > Poradní sbor

Poradní sbor

Prof. Dr. Antonio Togni

Čestný člen poradního sboru

Prof. Dr. Antonio Togni je profesorem organometalické chemie na prestižním Švýcarském technologickém institutu v Curychu (ETH) a je mezinárodně uznávaným expertem ve fluorové chemii a homogenní katalýze. Cyklické fluoroalkylové sloučeniny hypervalentního jódu vyvinuté v roce 2006 na ETH, dnes na jeho počest pojmenovaná Togniho činidla, se za poslední léta stala široce využívaným nástrojem v organické syntéze a zvláště pak v medicinální chemii, přičemž otvírají nové možnosti v designu kandidátů na léčiva.

V roce 2017 byl za svůj přínos k pochopení elektrofilní fluoroalkylační chemie vyznamenán Americkou chemickou společností oceněním "ACS Award for Creative Work in Fluorine Chemistry".

MUDr. Viktor Růžička

Předseda představenstva a zakladatel společnosti Biovendor Group a.s., Viktor Růžička stojí za vybudováním přední středoevropské společnosti zaměřené na immunodiagnostiku a přináší velmi komplexní know-how od nových trendů v oblasti immunokonjugátů až po hluboké obchodní porozumění oboru. MUDr. Růžička je příjemcem ocenění Ernst Young Technologický podnikatel roku ČR.

Dr. Petr Beier

Dr. Beier je členem výkonného výboru fluorové divize Americké chemické společnosti a seniorním vedoucím výzkumného týmu při UOCHB AVČR. Petr Beier jakožto jeden z předních výzkumníků v oboru přináší hluboké znalosti a zkušenosti v oblasti fluoroorganické chemie. Dr. Beier je příjemcem RSC Fluorine Prize a Alfred Baderovy ceny za organickou chemii.

Dr. Petr Novák

Dr. Petr Novák je nezávislý výzkumník na Ústavu mikrobiologie a odborníkem s více než dvacetiletou zkušeností v oblasti biologické hmotnostní spektrometrie se současným zaměřením na strukturní biologii založenou na hmotnostní spektrometrii. Je držitelem ocenění Otto Wichterle Premium, ocenění Vladimíra Hanuše a předsedá výboru České integrované infrastruktury pro strukturální biologii.