zde se nacházíte:
Úvod > Novinky > SME Instrument – Seal of Excellence Award

SME Instrument – ocenění Seal of Excellence

22.10.2018
Říjen 2017

Jsme rádi, že můžeme oznámit, že firma CF Plus Chemicals získal prestižní označení „SME Instrument Phase 1 – Seal of Excellence Award“ za svůj projekt TOG – „Průmyslová produkce Togniho činidel pro vysoce selektivní a stabilní funcionalizace biomolekul“.

Díky 71 k EUR rozpočtu, který je význačnou měrou podpořen městem Brnem, můžeme dále věnovat úsilí zdokonalení technologie Togniho činidel k provádění vysoce selektivní a stabilní funkcionalizace širokého spektra biomolekul.

Togniho činidla je skupina cyklických sloučenin hypervalentního jódu s fluoroalkylovými skupinami, která byla vyvinuta na prestižním Švýcarském federálním technologickém insitutut v Curychu (ETHZ) v roce 2006. Později v roce 2014 byla vyvinuta a patentově ochráněna druhá generace těchto činidel v rámci spolupráce ETHZ a UOCHB AV ČR Praha a je výhradně komercionalizována firmou CF Plus Chemicals.

Naše úsilí bude zaměřeno především na vylepšení této druhé generace Togniho činidel. V tomto projektu SME Instrument Fáze 1 se v hlavní řadě budeme koncentrovat na ověření klíčových předpokladů průmyslové výroby těchto činidel a důkladnějšímu prozkoumání jejich unikátní reaktivity, což povede k lepšímu využití jejich potenciálu v biokonjugačních, průmyslově relevantních high-tech aplikacích.

Rádi bychom poděkovali Jihomoravskému inovačnímu centru za jejich ochotu a pomoc při konzultaci návrhu projektu a městu Brnu za jejich finanční podporu.